Skip to content

Przewodnik Ucrete

Witaj w przewodniku po systemach Ucrete

Ucrete umożliwia szybki i precyzyjny wybór spośród ponad 40 unikalnych posadzek. Odpowiadając na jedynie 6 prostych pytań, możesz bezpłatnie pobrać swoją zindywidualizowaną specyfikację posadzki. Rejestracja nie jest wymagana.

Antystatyczność

Odporność na zużycie

Odporność na uderzenia

Odporność termiczna

Odporność na poślizg

Trwałość koloru

Odporność chemiczna

Wybór systemu

{{item.products2}}

Czy potrzebujesz kontrolować elektryczność statyczną w środowiskach wrażliwych na wybuchy lub na wyładowania elektrostatyczne?

Posadzki antystatyczne są kluczowym elementem bezpiecznej pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem. Obszary, w których występują proszki, rozpuszczalniki i materiały łatwopalne, często wymagają podłóg antystatycznych. Odpowiednie systemy posadzkowe są testowane zgodnie z normami, w tym EN1081 i EN61340

Jakiej odporności na zużycie potrzebujesz?

Rozważając odporność na zużycie, bierzemy również pod uwagę utrzymanie antypoślizgowości w celu bezpiecznego użytkowania przez cały okres eksploatacji posadzki. W przemyśle spożywczym wiele posadzek jest mokrych i jeśli są narażone na duży ruch wózków widłowych i/lub twardych kół, muszą one mieć powierzchnię antypoślizgową wykonaną z wysokowytrzymałych kruszyw. Gwarantuje to, że posadzka wytrzyma obciążenie i potencjalne zużycie, a także zapewni bezpieczne środowisko pracy.

Jakiej odporności na uderzenia potrzebujesz?

Należy zastanowić się, ile razy podczas normalnego użytkowania powierzchnia posadzki zostanie uderzona w trakcie procesów produkcyjnych lub przez spadające przedmioty. Silne uderzenia punktowe, na przykład upuszczenie stalowego węża do czyszczenia z wysokości pasa, mogą spowodować uszkodzenie betonu. Im wyższy potencjał i częstotliwość uderzenia, tym grubsza powinna być posadzka chroniąca beton.

Jakiej odporności termicznej potrzebujesz?

Powinieneś wziąć pod uwagę zarówno wysokie, jak i niskie temperatury. Nie trzeba brać pod uwagę małych wycieków. Jednak przy wyborze posadzki należy uwzględnić duże zrzuty gorącej wody/pary lub schładzania/zamrażania szokowego. Ogólnie rzecz biorąc, im większa zmiana temperatury, jakiej podlega posadzka, tym musi być ona grubsza.

Jakiego poziomu antypoślizgowości potrzebujesz?

Posadzki są klasyfikowane zgodnie z DIN 51130 Ramp Test (wartość R) i EN13036 Pendulum Test (PTV = Pendulum Test Value "Test wachadła" - mokra podłoga). Im wyższe wartości R i PTV, tym bardziej teksturowana będzie powierzchnia podłogi. Zazwyczaj podłoga R10 jest odpowiednia do pomieszczeń suchych\czasami mokrych, podłoga R11 jest odpowiednia do pomieszczeń mokrych, a podłoga R12 lub R13 jest odpowiednia do pomieszczeń mokrych i tłustych.

Potrzebujesz rozwiązania posadzkowego o trwałej kolorystyce?

Jeśli wymagane są wysoce estetyczne posadzki przemysłowe, muszą one być odporne na zmianę koloru pod wpływem światła ultrafioletowego i mieć zwiększoną odporność na powstawanie odbarwień (plam) od popularnych chemikaliów, takich jak wodorotlenek sodu i kwas azotowy.

Odporność chemiczna

Każda posadzka Ucrete oferuje taką samą, wyjątkową odporność chemiczną. Długotrwała odporność na powszechnie stosowane stężone kwasy, zasady i rozpuszczalniki, w tym: kwas octowy 50%, kwas mlekowy 30% przy 60℃, kwas oleinowy 100% przy 60℃, kwas cytrynowy 50%, wodorotlenek sodu 50% przy 60 ℃, etanol 100%. Pełna lista odporności chemicznej jest dostępna do każdej specyfikacji

{{ labels.prev }}