Skip to content

Privacyverklaring

Master Builders Solutions Belgium nv is blij dat u onze website bezoekt en wilt u graag bedanken voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw gegevens ligt ons nauw aan het hart.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wie is het aanspreekpunt voor de gegevensbescherming?

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89​
B-3945 Ham RPM Anvers dept. Hasselt
 

 

U kunt ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingscoördinator Tom Schreuder op het e-mail adres tom.schreuder@mbcc-group.com​

U kunt een klacht indienen bij onze gegevensbeschermingscoördinator of bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan. 

U kunt ook contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit: 

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)
Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35
1000 Bruxelles – Brussel
 

 

Hieronder willen we u uitvoerig informeren over:
 1. ​​Welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, voor welke doeleinden de gegevens worden verzameld en wat de rechtsgrond is voor de verwerking
 2. Hoe we cookies gebruiken
 3. Wie uw persoonsgegevens kan ontvangen
 4. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen
 5. Wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens rights regarding the processing of your personal data
 6. De bescherming van personnsgegevens van minderjarigen​​

​​​​​1. Welke persoonsgegevens verzamelen we wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, voor welke doeleinden worden ze verzameld en wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

1.1 Wanneer u onze website bezoekt zonder dat u daarbij contact met ons opneemt of inlogt, stuurt uw browser automatisch de volgende informatie naar onze server:
 • het IP adres van uw computer
 • informatie over uw browser
 • de website die u bezocht net voordat u op onze website belandde
 • de gevraagde URL of het gevraagde bestand
 • de datum en het tijdstip van uw bezoek
 • de omvang van de doorgegeven gegevens
 • statusinformatie, bv. foutmeldingen
Deze gegevensverwerking heeft de volgende doeleinden:
 • De gevraagde content naar uw browser te sturen. Wij slaan daarbij het volledige IP-adres uitsluitend op zolang als nodig is om de gevraagde content aan u te tonen.
 • Uw IP-adres naar de service provider sturen om uw openbare IP-adres te koppelen aan bedrijfs- en sectorgerelateerde informatie (geen persoonsgegevens). We slaan deze sectorgerelateerde informatie op. Uw IP-adres wordt daarbij op geen enkel moment opgeslagen bij onze serviceprovider of in ons systeem.
 • Ons verweren tegen aanvallen en de goede werking van onze website veiligstellen. We slaan deze gegevens daarbij tijdelijk op gedurende een periode van maximaal 180 dagen, waarbij de gegevens beperkt toegankelijk zijn. Toegangsgegevens die vereist zijn voor de verdere opsporing van aanvallen en fouten worden na die maximale periode van 180 dagen niet verwijderd.​

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid1 onder punt f) van de  General Data Protection Regulation (GDPR) of van de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG'). onze gerechtvaardigde belangen berusten op de hierboven genoemde gegevensverwerkingsdoeleinden.

1.2 Als u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier op onze website, ontvangen we de volgende informatie:
 • voor- en achternaam
 • uw e-mailadres en andere persoonsgegevens die u via e-mail of in de velden van het contactformulier verstrekt
 • alle andere vrijwillig verstrekte informatie 
Op het moment waarop het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
 • de datum en het tijdstip van uw bericht
Deze gegevensverwerking heeft de volgende doeleinden:
 • uw bericht verwerken

Alle andere persoonsgegevens die tijdens het verzenden worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1 onder punt f) van de GDPR (AVG). Onze gerechtvaardigde belangen berusten op de hierboven genoemde gegevensverwerkingsdoelienden, met name om uw verzoeken te kunnen beantwoorden, onze algemene reactiesnelheid te waarborgen en bewijs te verzamelen in geval van vragen of geschillen.

1.3 Op onze website krijgt u de mogelijkheid om zich in te schrijven op een gratis nieuwsbrief. Wanneer een gebruiker zich inschrijft op de nieuwsbrief, worden de volgende gegevens uit het invoerscherm aan ons doorgegeven:
 • het IP-adres van de computer waarmee toegang wordt genomen
 • voor- en achternaam
 • uw e-mailadres
 • alle andere vrijwillig verstrekte informatie
Op het moment van de inshcrijvin worden eveneens de volgende gegevens opgeslagen:
 • de datum en het tijdstip van de inschrijving
Deze gegevensverwerking heeft de volgende doeleinden:
 • de nieuwsbrief waarop u zich hebt ingeschreven naar u toe te sturen

Alle andere persoonsgegevens die tijdens de inschrijving worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

De rechtsgrond voor het verzenden van de nieuwsbrief waarop u zich hebt ingeschreven is uw toestemming krachtens artikel 6, lid 1 onder punt a) van de AVG (GDPR). Merk op dat u deze toestemming te allen tijde kunt intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Verder hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing (artikel 21, lid 2 van de AVG (GDPR).

Bij de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde “double opt-Ii” procedure. Zodra u zich op onze website hebt ingschreven voor de nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail op het e-mailadres dat u bij de inschrijving hebt opgegeven met de vraag om uw inschrijving te bevestigen.

Deze gegevensverwerking heeft de volgende doeleinden:
 • voorkomen dat bij de inschrijving onjuiste of onbevoegde e-mailadressen worden gebruikt.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw e-mailadres voor de 'double-opt-in'-procedure is artikel 6 , lid 1 onder punt f) van de AVG (GDPR). Onze gerechtvaardigde belangen berusten op uw inschrijving op de mailinglijst voor de nieuwsbrief. Dit vormt een relevante en passende verhouding in de zin van overweging​ 47 van de AVG (GDPR). Ze berusten eveneens op het feit dat het in onze branche gebruikelijk is om informatie te verstrekken over nieuwe producten of diensten alsmede over activiteiten en evenementen en dat dit door het overgrote deel van onze klanten wordt verwacht en op prijs gesteld..

1.4 Op onze website bieden we gratis te downloaden informatie aan (bijvoorbeeld technische publicaties, webinars, planningtools en dergelijke). Voordat u gratis informatie kunt downloaden, wordt de volgende informatie aan ons doorgegeven via een invoerscherm:
 • het IP-adres van de gebruiker
 • de datum en het tijdstip van de inschrijving
 • voor- en achternaam
 • e-mailadres (als gebruikersnaam)
 • postcode
 • land
 • wachtwoord
 • gebruikersgroep (bv. architect)
 • andere vrijwillg verstrekte informatie
Op het moment van de inschrijving worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
 • de datum en het tijdstip van de download
Deze gegevensverwerking heeft de volgende doeleinden:
 • het ter beschikking stellen van de gewenste informatie
 • versturen van aanbiedingen

Alle andere persoonsgegevens die tijdens de inschrijving worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het invoerscherm te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6 lid 1 onder punt b) van de AVG (GDPR). Het commerciële gebruik van uw persoonsgegevens maakt deel uit van de voordelen van onze wederzijdse relatie.

2. Hoe gebruiken we cookies op onze website?

2.1 Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw toestel kunnen worden opgeslagen. Als u onze website bezoekt, krijgt u een cookiebanner te zien waarin we uitleggen hoe we cookies gebruiken. De cookiebanner en de website maken een onderscheid tussen de verschillende cookies op grond van hun aard en, wanneer dit wettelijk vereist is, wordt er uitdrukkelijke toestemming gevraagd. Cookies waarbij de uitdrukkelijketoestemming is vereist, worden uitgeschakeld op onze website totdat u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Sommige cookies zijn altijd ingeschakeld omdat ze nodig zijn voor de goede werking van de website. De rechtsgrond voor die cookies is artikel 6, lid 1 onder punt f) van de AVG (GDPR) (ons gerechtvaardigde belang is de goede werking van de website). in dat geval wordt u niet gevraagd om uw toestemming te geven voor de inschakeling van deze cookies.​​

Andere cookies, bv. analytische coolies of prestatiecookies, worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt en geven ons de mogelijkheid om u te onthouden. We gebruiken deze informatie om uw surfervaring te verbeteren en te personaliseren en we gebruiken ze ook om het gebruik van deze website en andere media door onze bezoekers te analyseren en te meten. in onze cookiebanner krijgt u de mogelijkheid om al dan niet toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies. De rechtsgrond voor die cookies is artikel 6 lid 1 onder punt a) van de AVG (GDPR).

Weigert u het gebruik van andere cookies dan de cookies die nodig zijn voor de goede werking van deze website, dan wordt uw informatie niet bijgehouden wanneer u deze website bezoekt. Er wordt één cookie gebruikt in uw browser om te onthouden dat u niet wenst te worden gevolgd.

2.2 U krijgt de mogelijkheid om uw cookie-instellingen onmiddellijk aan te passen via onze cookiebanner. De meeste internetbrowsers aanvaarden echter standaard het gebruik van cookies. Als u ook uw browserinstellingen wilt wijzigen om cookies (of soortgelijke technologieën) voor andere websites te weigeren of te verwijderen, raadpleeg dan de help- en supportpagina van uw browser voor instructies over hoe u cookies kunt blokkeren of verwijderen. Hou er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van onze website, zoals bepaalde gepersonaliseerde functies, zult kunnen gebruiken als u cookies verwijdert of weigert.

2.3 De volgende cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking en voor bepaalde diensten van onze our website:​Cookie ​​Doel Gegevenswissing


​MBS Country Language Selector Country
Language name
Anti Xsrf Token
​De cookie wordt enkel geplaatst en opgeslagen met de waarde "true" als een gebruiker het voorkeursland of de voorkeurstaal heeft vastgelegd, op voorwaarde dat de automatische weergave geactiveerd is. Anders bestaat de cookie niet.
Deze cookie en de waarde ervan worden bij elke sessie opnieuw aangemaakt. De cookie zorgt ervoor dat verzoeken door dezelfde browser worden gedaan om sabotage te voorkomen. Ga voor meer informatie naar https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET​
​1 jaar na uw bezoek aan onze website.
 
 
 
 
 
 
 
Wordt gewist zodra u uw cache leegt of uw browser sluit
​ASP.NET SessionId Eenmalige browsersessie. Op dit moment enkel nodig voor de  CAPTCHA. ​Wordt gewist zodra u uw cache leegt of uw browser sluit
File_Download ​De cookie wordt enkel geplaatst als een document in hetzelfde venster wordt gedownload (via een verborgen iFrame). Actuele raadpleging, dan onmiddellijk gevalideerd
FedAuth ​De cookie zorgt ervoor dat een aangemelde gebruiker toegang blijft hebben zolang hij aangemeld is. ​Wordt gewist zodra u uw cache leegt of uw browser sluit
​[UserName]_userProject ​De cookie slaat de configuratie van het huidig samengestelde project op zodat het later kan worden verzonden naar de server. Bovendien wordt het project bijgehouden zodat het niet verloren gaat voor nieuwkomers op de website. ​Wordt gewist zodra u uw cache leegt of uw browser sluit
​[UserName]_tempData ​De cookie slaat tijdelijke informatie op over de gebruikers/accountstatus voor de overeenkomstige UI-verwerking: nieuwsbrief, geblokkeerde gebruiker, ontwerp voor beheerders. ​Wordt gewist zodr u uw cache leegt of uw browser sluit
​Idsrvauth
Idssrvauth
​De cookie zorgt ervoor dat een aangemelde gebruikertoegang blijft hebben zolang hij aangemeld is. Wordt gewist zodra u uw cache leegt. Als 'aangemeld blijven' wordt geselecteerd: 1 jaar na uw bezoek aan onze website
​IdSrvUserLang De cookie slaat de huidige voorkeurstaal op, zodat de taal bij het vlogende bezoek opnieuw wordt weergegeven. ​1 jaar na uw bezoek aan onze website
​wsfedsignout ​De cookie slaat de return-URL naar de externe applicatie op na het succesvol aan-/afmelden tijdens dezelfde sessie. ​Wordt gewist zodra u uw cache leegt of uw browser sluit

2.4 We gebruiken de volgende cookies om het gebruik van onze website door onze doelgroep te meten:

​Cookie Doel ​Gegevenswissing
​atidvisitor ​Deze cookie van de analysetool AT Internet maakt het mogelijk om de lijst met sites die de bezoeker tegenkomt te volgen en geïdentificeerde bezoekersinformatie op te slaan. Als de cookie wordt verwijderd, wordt een nieuwe bezoeker geteld telkens wanneer bezoekers naar de website terugkeren, omdat er geen geïdentifceerde bezoekersinformatie beschikbaar is. ​Wordt 6 maanden na uw bezoek gewist (wijzigbaar)
​atreman ​Via deze AT Internet cookie wordt een vooraf toegewezen campagne gememoriseerd. Als de cookie wordt verwijderd, is de voorafgaande toewijzing van campagnes niet meer mogelijk. ​Wordt 30 dagen na uw bezoek gewist (wijzigbaar)
​atrediratredir ​Met deze cookie kan AT Internet informatie die tijdens JavaScript-omleiding wordt verzonden, bewaren om de verkeersbron te meten. Als de cookie wordt verwijderd, gaat de informatie die tijdens een omleiding werd verzonden, verloren. ​Wordt standaard gedurende 30 seconden opgeslagen (wijzigbaar)
​atsession ​Met deze cookie kan AT Internet informatie die tijdens JavaScript-omleiding wordt verzonden bewaren om de verkeersbron te meten. Als de cookie wordt verwijderd, gaat de informatie die tijdens een omleiding werd verzonden, verloren. Wordt 30 minuten na uw bezoek gewist (wijzigbaar)
​atuserid Via deze cookie van AT Internet wordt de bezoeker-ID voor first-party cookie-sites opgeslagen. Als deze cookie wordt verwijderd, is er geen unieke bezoeker-ID voor first-party cookie-sites beschikbaar. ​Wordt 13 maanden na uw bezoek gewist (wijzigbaar)
​idrxvr ​Deze externe cookie van AT Internet maakt het mogelijk om de hoofdbezoeker-ID te verzamelen waardoor de domeinoverschrijdende verwerking van unieke bezoekers wordt ingeschakeld. De cookie geeft de technische waarde weer die aan het geïdentificeerde bezoekersbeheer is gekoppeld. Als de cookie wordt verwijderd, kunnen er wijzigingen zijn in de bepaling van een bezoek/bezoeker. Wordt 13 maanden na uw bezoek gewist
​tmst ​De externe Timestamp-cookie van AT Internet geeft de datum aan waarop de cookie voor de hoofdbezoeker-ID werd geplaatst. Als de cookie wordt verwijderd, kunnen er wijzigingen zijn in de bepaling van een bezoek/bezoeker. Wordt 6 maanden na uw bezoek gewist
​Id ​Wij gebruiken de DoubleClick-cookie om gegevens te verzamelen over gebruikersinteracties met advertenties en andere functies van de advertentiediensten met betrekking tot onze website. ​2 jaar na uw bezoek aan onze website
​utag_main ​De Tealium-Tag-Management bibiliotheek creëert en beheert een afzonderlijke cookie genaamd utag_main. Deze cookie heeft meerdere ingebouwde waarden die de anonieme bezoekerssessie bijhoudt. Zoals een eenduidige code voor de sessie en een Unix/Epoch-tijdstempel in milliseconden. ​1 jaar na uw bezoek aan onze website
visitor_id<accountid> ​Deze cookie van de bezoeker bevat een uniek bezoekers-ID en de eenduidige code voor uw account. De cookie met de naam visitor_id12345 bewaart bijvoorbeeld het bezoekers-ID 1010101010. De accountcode, 12345, zorgt ervoor dat de bezoeker op het juiste Pardot-account wordt gevolgd. De bezoekerswaarde is de visitor_id in uw Pardot-account. Deze cookie wordt voor bezoekers geplaatst door de trackingcode van Pardot. ​Wordt 13 maanden na uw bezoek gewist
​pi_opt_in<accountid> Als de voorkeuren voor de Tracking Opt-in zijn ingeschakeld, wordt de cookie pi_opt_in geplaatst met de waarde "true" of "false" wanneer de bezoeker al dan niet instemt met het tracken. Als een bezoeker zijn instemming verleent (opt-in), wordt de waarde ingesteld op "true" en worden cookies en tracking voor de bezoeker ingeschakeld. Als de bezoeker de instemming weigert (opt-out) of de opt-in banner negeert, wordt de opt-in-waarde van de cookie op "false" ingesteld. De bezoekerscookie wordt uitgechakeld en de bezoeker wordt niet gevolgd. ​wordt 10 jaar na uw bezoek gewist
​visitor_id<accountid>-hash ​De cookie met de hash van de bezoeker bevat de account-ID en bewaart een unieke hash. De cookie met de naam visitor_id12345-hash bewaart bijvoorbeeld de hash “855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533”, en de account-ID is 12345. Deze cookie is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat een kwaadwillende gebruiker zich niet kan voordoen als een bezoeker van Pardot en zo toegang zou krijgen tot de bijhorende prospectinformatie. Wordt 10 jaar na uw bezoek gewist
​lpv<accountid> Deze LPV-cookie iweerhoudt Pardot ervan om meerdere paginaweergaven voor één asset bij te houden gedurende een sessie van 30 minuten. Als een bezoeker een landingspagina vernieuwt gedurende een tijdspanne van 30 minuten, voorkomt deze cookie dat dit telkens wordt geregistreerd als een paginaweergave. ​Wordt 10 jaar na uw bezoek gewist

 

2.5 We hebben HubSpot, een dienst voor de analyse van klantenrelaties, opgenomen op onze website. HubSpot gebruikt zogenaamde “web beacons" en cookies die op uw computer worden opgeslagen.​

De exploitatiemaatschappij is HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. Het privacybeleid van HubSpot vindt u op:https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy​

Als u (zich) op onze website

 • inschrijft op onze nieuwsbrief
 • gebruikmaakt van ons downloadportaal of
 • ons contactformulier invult,

en u via de cookiebanner toestemming hebt gegeven voor het gebruik van meer dan alleen de noodzakelijke cookies door onze website, zal Hubbspot de onderstaande cookies gebruiken om de beschreven gegevens te verzamelen:​

 

​Cookie Doel Gegevenswissing
​__hstc ​De hoofdcookie voor het volgen van bezoekers. Hij bevat de domeinen, utk (zie hierna), de initiële tijdstempel (laatste bezoek), de laatste tijdstempel (laatste bezoek), de huidige tijdstempel (dit bezoek) en het sessienummer dat voor elke volgende sessiee wordt verhoogd. ​13 maanden na uw bezoek aan onze website​
​ hubspotutk ​Deze cookie wordt gebruikt om de identiteit van een bezoeker te traceren. Deze cookie wordt aan Hubspot doorgegeven bij de verzending van een formulier en wordt gebruikt bij het dupliceren van contacten. ​13 maanden na uw bezoek aan onze website
​__hssc Deze cookie slaat sessies op. Deze wordt gebruikt om vast te stellen of het sessienummer en het tijdstempel in de _hstc-cookie moet worden verhoogd. Hij bevat de domeinen, view count (verhoogt elke paginaweergave in een sessie) en de initële tijdstempel van de sessie. ​30 minuten na uw bezoek aan onze website
​__hssrc Als HubSpot de sessiecookie wijzigt, wordt ook deze cookie geplaatst. Wij zetten het op 1 en gebruiken het om vast te stellen of de gebruiker zijn browser opnieuw heeft opgestart. Als deze cookie bij het cookiebeheer niet bestaat, gaan we ervan ui dat er sprake is van een nieuwe sessie. ​wordt gewist zodra u uw browser sluit

Weigert u het gebruik van andere cookies dan de cookies die nodig zijn voor de goede werking van deze website, dan zal Hubspot de volgende noodzakelijke cookies plaatsen zodat uw wens wordt ingewilligd.​

​Cookie Doel ​Gegevenswissing
​__hs_opt_out ​Deze cookie wordt gebruikt door de opt-in-privacyrichtlijn om te onthouden dat de gebruiker niet opnieuw wordt gevraagd om het gebruik van cookies te aanvaarden. Deze cookie wordt geplaatst als u gebruikers de keuze geeft om cookies te weigeren. ​13 maanden na uw bezoek aan onze website
​__hs_do_not_track Met deze cookie kan worden voorkomen dat de trackingcode informatie stuurt naar Hubspot. Als deze cookie wordt geplaatst, is dit anders dan wanneer cookies worden uitgeshakeld, want geanonimiseerde informatie kan nog steeds naar hubspot worden gestuurd. ​13 maanden na uw bezoek aan onze website
​__hs_initial_opt_in Deze cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat de banner altijd wordt weergegeven wanneer bezoekers in strikte modus surfen. ​7 dagen na uw bezoek aan onze website​3. Aan wie geven we uw gegevens door?

We geven de persoonsgegevens uit artikelen 1.1 tot 1.4 door aan gegevensverwerkers die gevestigd zijn in de Europese Unie. Die verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en de verwerking wordt namens ons uitgevoerd.

De persoonsgegevens uit artikel 2.5 wordt doorgegeven aan de exploitant HubSpot. De gegevensverwerking door Hubspot berust op de modelcontractbepalingen ingevolge het Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010.

4. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiliginsniveau te waarborgen om zodoende uw persoonsgegevens te beschermen tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging en de ongeoorloofde bekendmaking, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend geüpdatet in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.​​

5. Wat zijn uw rechten?

U hebt bepaalde rechten op grond van de AVG (GDPR):

Recht van inzage: U hebt het recht om informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die we van u verwerken en over bepaalde andere informatie (bv. wat in deze Privacyverklaring wordt genoemd).

Rechtop rectificatie: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten rechtzetten.

Recht op gegevenswissing: U kunt, in het licht van het zogenaamde 'recht op vergetleheid', vragen om uw informatie met betrekking tot deze persoonsgegevens te verwijderen wanneer wij niet verplicht zijn om die gegevens te bewaren. Er bestaan uitzonderingen op het recht op gegevenswissing. Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te blijven gebruiken als dat noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen of als dat noodzakelijk is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Riecht op beperking​​ van de verwerking: Dit recht omvat de beperking van het gebruik van uw gegevens en van de wijze waarop uw gegevens worden gebruikt. Dit recht beperkt zich tot bepaalde gevallen. Wanneer we uw persoosngegevens verwerken die we met uw toestemming hebben verzameld, kunt u uitsluitend vragen om de beperking als: (a) de gegevens onjuist zijn; (b) de verwerking onrechtmatig is en u niet wenst dat uw gegevens worden gewist; (c) u dat nodig hebt voor een rechtsvordering; of (d) wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij ze bewaren. Als de verwerking beperkt is, mogen wij uw gegevens blijven opslaan, maar niet verder gebruiken. Wij houden lijsten bij van personen die hebben gevraagd om de beperking van het gebruik van hun persoonsgegevens opdat de beperking in de toekomst steeds wordt gerepsecteerd.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens, als dat technisch mogelijk is, kopiëren, verplaatsen of overdragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm voor uw eigen doeleinden.

Recht van bezwaar: U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ook wanneer we ze verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen, met name in het geval van direct marketing.

Recht op intrekking van uw toestemming: Als u ons uw toestemming hebt verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

De uitoefening van deze rechten is voor u kosteloos. u moet echter uw identiteit op twee manieren aantonen. In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen zullen wij redelijke inspanningen verrichten om uw persoonsgegevens in onze bestandssystemen over te dragen, recht te zetten of te wissen.

Hebt  u een vraag of wenst u één van bovenstaande rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via e-mail of per brief. Wij doen ons best om u binnen 30 dagen te antwoorden. De contactgegevens vindt u bovenaan deze Privacyverklaring.

Als wij een formele schriftelijke klacht ontvangen, zullen wij contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om de klacht te onderzoeken. Als wij een klacht niet direct kunnen oplossen, zullen wij indien nodig samenwerken met de desbetreffende toezichthoudende autoriteit, zoals de plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteiten.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens is behandeld, kunt u de kalcht richten aan de desbetreffende toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming (zie bovenaan).

6. Bescherming van de persoonsgegevens van minderjarigen

Deze website richt zich tot personen die minimaal 18 jaar zijn. Wij willen geen persoonsgegevens verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar..

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen daarom geen informatie verstrekken aan of publiceren op de website. Als een dergelijke persoon persoonsgegevens verstrekt via deze website, zullen wij deze gegevens wissen en niet verder verwerken, zodra wij op de hoogte zijn van hun leeftijd.