Skip to content

Felelősség kizárása

  1. ​A Weboldalt a Master Builders Solutions GmbH üzemelteti; a weboldallal kapcsolatos és abból eredő bármely jog a Master Builders Solutions GmbH-t illeti.
  2. Az üzemeltető a weboldalt kizárólag „a rendelkezésre álló formában” és amennyire a jogszabályok megengedik bármilyen (kifejezett vagy következtethető) garancia, beleegyezés vagy felelősségvállalás nélkül bocsátja a felhasználó rendelkezésére. A szándékos károkozás kivételével a Master Builders Solutions GmbH nem felel olyan károkért, amelyek ezen weboldal használatából adódnak. A Master Builders Solutions GmbH azonban semmilyen esetben sem felelős és nem vállal semmilyen felelősséget az olyan közvetett, véletlen vagy következményes károkért, amelyek a weboldal használatából eredően vagy annak következményeként merültek fel.
  3. A weboldalon közzétett összes termék-, illetve egyéb információt a Master Builders Solutions GmbH a legjobb ismeretei alapján bocsátja rendelkezésre. A törvény által megengedett kereteken belül azonban ezen információk egyike sem képezi alapját semmilyen garanciának, jóváhagyásnak vagy felelősségvállalásnak a Master Builders Solutions GmbH részéről. Az információk továbbá nem mentik fel a felhasználót a saját vizsgálatok és tesztek elvégzésének felelőssége alól.
  4. Kifejezett eltérő írásbeli rendelkezés hiányában a Master Builders Solutions GmbH általános értékesítési feltételeit a weboldal, illetve az azon található tartalmak, anyagok és információk nem módosítják.
  5. A Master Builders Solutions GmbH a weboldalt saját belátása szerint és felelősségvállalási kötelezettség nélkül, bármikor, bejelentés nélkül teljes egészében vagy részben módosíthatja, és/vagy megszüntetheti annak működését, és nem kötelezett a weboldal frissítésére.
  6. Idegen weboldalakra mutató hivatkozások (ún. hiperlinkek) elhelyezésekor a Master Builders Solutions GmbH sem az adott weboldalt, sem annak tartalmát nem tekinti sajátjának. A Master Builders Solutions GmbH továbbá nem felelős az adott weboldal elérhetőségéért és tartalmáért. Az ezekre a weboldalakra átirányító hiperlinkeket a felhasználó saját felelőségére használja.
  7. Bármilyen, a weboldallal és annak használatával kapcsolatosan felmerülő jogi igényekre vagy eljárásokra a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályainak jogértelmezése vonatkozik, a nemzetközi magánjog előírásainak kivételével.​
  8. A fogyasztói jogviták rendezéséről szóló törvény (VSBG) 36. §-ával kapcsolatos információ: a Master Builders Solutions GmbH nem vesz részt a VSBG értelmében vett fogyasztói vitarendezési fórumokon zajló, fogyasztói jogviták rendezésére szolgáló eljárásban, vagy online vitarendezési eljárásban, és erre nem is kötelezhető.